Ořezy vzrostlých stromů

Bezpečnostní řez

 • Cíl: zajištění provozní bezpečnosti
 • Zásah: odstranění suchých, prasklých, zlomených či jinak poškozených větví
 • Termín realizace: kdykoli během roku s přihlédnutím k aktuálnímu riziku

Zdravotní řez

 • Cíl: zajištění co nejdelší fyziologické funkčnosti stromu při zachování vitality, podpora dlouhodobé perspektivy stromu, zajištění provozní bezpečnosti
 • Zásah: odstranění suchých, poškozených, nemocných či odumírajících větví, větví rostoucích blízko u sebe nebo se křížících, popřípadě větví jinak defektních
 • Termín realizace: předjaří popřípadě doba plné vegetace vždy s přihlédnutím k aktuálnímu riziku
 • varianta řezu: řez prosvětlovací

Redukční řez

 • Cíl: zajištění provozní bezpečnosti, redukce velikosti koruny, omezení velikosti koruny směrem k překážce (dům, elektrické vedeni...), zvýšení stability (posunutí těžiště, odlehčení části koruny...), symetrizace koruny atd...
 • Zásah: účelové odstranění větví pro splnění cílů redukce koruny
 • Termín realizace: předjaří popřípadě doba plné vegetace vždy s přihlédnutím k aktuálnímu riziku
 • varianty řezu: řez symetrizační, řez sesazovací, obvodová redukce koruny

Hlavový řez

 • Cíl: tvarovací řez umožňující regulaci tvaru a velikosti koruny
 • Zásah: odstraňování celých výhonů z hlav v pravidelném intervalu
 • Termín realizace: předjaří popřípadě doba plné vegetace

Získejte více informací nebo nás kontaktujte

Český certifikovaný arborista

Český certifikovaný arborista

Novinky

Hodnocení stavu stromů

2.1.2020 | Pokud potřebujete odborně posoudit stav stromů, provést dendrologický průzkum, nebo inventarizaci dřevin, obraťe se na www.hodnocenistromu.com

PF 2020

1.1.2020 | Všem partnerům děkujeme za spolupráci v roce 2019 a přejeme hodně zdraví, úspěchu a optimismu do roku 2020.

Všechny novinky

Arboristické standardy

AOPK ČR