Kontakt

 • Pavel Kubík, arborista, rizikové kácení stromů, prořez stromů
 • IČ: 88571700
 • E-mail: 
 • Ing. Petr Kubík, Ph.D., arborista, dendrolog
 • Hodnocení zdravotního stavu dřevin.
 • Dendrologický průzkum, dendrologický posudek a jeho cena.
 • Jsme odborně zdatná firma, splňujeme všechny povinnosti dané BOZP, jsme pojištěni pro případ odpovědnosti za hmotné škody do výše 5 000 000 Kč.
 • Máme více než patnáct let zkušeností a praxe v oboru péče o stromy rostoucí mimo les, jsme profesionální tým.
 • Ing. Petr Kubík, Ph.D.
 • Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, magisterský studijní program, obor Lesní inženýrství, specializace ochrana přírody a krajiny.
 • Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, doktorský studijní program, obor zakládání a pěstění lesů.

Novinky

Obec Hlušovice - cyklostezka

16.6.2022 | Bezpečnostní a zdravotní řezy vzrostlých stromů podél cyklostezky v katastru obce Hlušovice.

Protipovoďnová opatření v Olomouci

9.5.2022 | V rámci finálních úprav předpolí mostu na Masarykově třídě bylo provedeno frézování pařezů po odstranění starých akátů.

Všechny novinky

Arboristické standardy

AOPK ČR