Ceník

Určení ceny služeb je závislé na mnoha faktorech. V první řadě na míře rizika spojeného se zásahem, dále na druhu dřeviny, charakteru, obtížnosti a časové dotaci zásahu.

Každá situace je specifická, proto nelze určit cenu paušálně. Neváhejte nás kontaktovat, přijedeme, posoudíme konkrétní situaci a stanovíme cenovou nabídku!

Novinky

Obec Hlušovice - cyklostezka

16.6.2022 | Bezpečnostní a zdravotní řezy vzrostlých stromů podél cyklostezky v katastru obce Hlušovice.

Protipovoďnová opatření v Olomouci

9.5.2022 | V rámci finálních úprav předpolí mostu na Masarykově třídě bylo provedeno frézování pařezů po odstranění starých akátů.

Všechny novinky

Arboristické standardy

AOPK ČR