Spokupráce s OHL ŽS, a.s.

7.1.2013

V měsících srpnu a září jsme se podíleli na čištění a koryta řeky Moravy v rámci protipovodňových opatření prováděných firmou OHL ŽS, a.s.

Novinky

Obec Hlušovice - cyklostezka

16.6.2022 | Bezpečnostní a zdravotní řezy vzrostlých stromů podél cyklostezky v katastru obce Hlušovice.

Protipovoďnová opatření v Olomouci

9.5.2022 | V rámci finálních úprav předpolí mostu na Masarykově třídě bylo provedeno frézování pařezů po odstranění starých akátů.

Všechny novinky

Arboristické standardy

AOPK ČR