UPOZORNĚNÍ

10.2.2012

Topolánek s. r. o.
Třída 1. Máje 2063
753 01 Hranice
Česká republika

IČ: 26881781

Ludmila Topolánková
Jednatel firmy

+420 777 740 648

Tato firma si u nás 2.5.2011 objednala dodání služeb respektive ořezy 29 stromů a instalaci bezpečnostních vazeb v katastru města Hranice. Tyto služby byly dodány v termínu od 2.5.2011 do 13.5.2011. Následně bylo dílo předáno zástupcům AOPK a Odboru životního prostředí Magistrátu města Hranice.

Ani po několikerém osobním a telefonickém jednání nebyla firma Topolánek s.r.o. schopna dostát svým závazkům.

DŮRAZNĚ TEDY UPOZORŇUJEME NA RIZIKA SPOJENÁ SE SPOLUPRÁCÍ S TOUTO FIRMOU!

Novinky

Obec Hlušovice - cyklostezka

16.6.2022 | Bezpečnostní a zdravotní řezy vzrostlých stromů podél cyklostezky v katastru obce Hlušovice.

Protipovoďnová opatření v Olomouci

9.5.2022 | V rámci finálních úprav předpolí mostu na Masarykově třídě bylo provedeno frézování pařezů po odstranění starých akátů.

Všechny novinky

Arboristické standardy

AOPK ČR