Hodnocení provozní bezpečnosti a stavu stromů

Odborné posouzení provozní bezpečnosti, vitality, prosperity a perspektivy stromů na daném stanovišti, dendrologické průzkumy, inventarizace dřevin. Vše na www.hodnocenistromu.com

Získejte více informací nebo nás kontaktujte

Novinky

Obec Hlušovice - cyklostezka

16.6.2022 | Bezpečnostní a zdravotní řezy vzrostlých stromů podél cyklostezky v katastru obce Hlušovice.

Protipovoďnová opatření v Olomouci

9.5.2022 | V rámci finálních úprav předpolí mostu na Masarykově třídě bylo provedeno frézování pařezů po odstranění starých akátů.

Všechny novinky

Arboristické standardy

AOPK ČR